Skip to content 
vliegtuig

Rechten van vliegtuigpassagiers bij overboeking, annulering, vertraging en zoekgeraakte bagage

klm-vliegtuigen

Europese vliegtuigpassagiers bezitten sinds februari 2005 meer rechten. De rechten hebben betrekking op overboeking, annulering, vertraging, bagage en ongevallen en zijn van toepassing voor vluchten met een EU-luchtvaartmaatschappij van of naar een EU-luchthaven en bij tijdig inchecken. De regeling geldt dus niet voor een vlucht van de Amerikaanse maatschappij United Airlines van Schiphol naar New York, maar wel voor een KLM-vlucht van Shanghai naar Amsterdam. We gaan hieronder in op overboeking, annulering, vertraging en zoekgeraakte en beschadigde bagage.

De regeling lijkt gunstig voor de vliegtuigpassagier, maar zoals zo vaak geldt ook hier dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Als een maatschappij vergoeding weigert, valt het niet mee je recht te halen. Niet iedereen heeft zin een procedure aan te spannen voor een paar honderd euro.

Overboeking

Is een vlucht overboekt, dan moet de luchtvaartmaatschappij eerst vragen of er passagiers bereid zijn vrijwillig afstand te doen van hun plaats in ruil voor bepaalde voordelen. Als zich daarvoor passagiers melden, dan moet de luchtvaartmaatschappij ofwel hun ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar het oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar de eindbestemming.

Als een passagier niet vrijwillig afstand doet van zijn plaats, maar toch niet aan boord kan gaan wegens overboeking (instapweigering), dan is de luchtvaartmaatschappij de volgende vergoedingen verschuldigd:

  • 250 euro voor vluchten van minder dan 1500 km
  • 400 euro voor langere vluchten binnen de EU en voor alle overige vluchten tussen 1500 en 3500 km
  • 600 euro voor vluchten van meer dan 3500 km buiten de EU.

Deze vergoedingen worden gehalveerd indien de vertraging niet meer dan respectievelijk 2, 3 of 4 uur bedraagt. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij: ofwel het ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar het oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar de eindbestemming. Ook dient de maatschappij eten en drinken aan te bieden, eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en telefoonkosten te vergoeden.

Annulering

Als een vlucht wordt geannuleerd, moet de luchtvaartmaatschappij ofwel het ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar uw oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar de eindbestemming. Ook in dit geval dient de maatschappij eten, drinken, onderdak en vergoeding van telefoonkosten aan te bieden.
Bij een annulering moet de luchtvaartmaatschappij dezelfde vergoedingen betalen als bij instapweigering, tenzij de passagier tijdig op de hoogte wordt gebracht en er alternatief vervoer aangeboden wordt op een tijdstip dat dichtbij de oorspronkelijke vertrektijd ligt. Deze vergoedingen moeten binnen 7 dagen worden betaald in contant geld, per bankoverschrijving of cheque of, indien de passagier daarmee schriftelijk akkoord gaat, met reiswaardebonnen.

Weigert een luchtvaartmaatschappij bovenstaande regels toe te passen, dien dan direct een klacht in bij de maatschappij.

Vertraging

Bij vertraging kun je recht hebben op verzorging (voedsel en onderdak) en een vergoeding in geld, afhankelijk van de duur van de vertraging en de bestemming van de vlucht. Desnoods kun je achteraf een schadeclaim indienen (zie hieronder voor de bedragen waarop je recht hebt). De regeling komt op het volgende neer:
Als je tijdig incheckt voor een vlucht (inclusief chartervluchten) vanuit een EU-luchthaven, of vanuit een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven, voor zover het een vlucht met een EU-luchtvaartmaatschappij betreft en als sprake is van een vertraging van
- 2 uur of meer, voor vluchten van minder dan 1500 km (€ 250 vergoeding)
- 3 uur of meer, voor langere vluchten binnen de EU en voor alle overige vluchten tussen 1 500 en 3 500 km (€ 400 vergoeding)
- 4 uur of meer voor vluchten van meer dan 3 500 km buiten de EU (maximaal € 600 vergoeding)
moet de luchtvaartmaatschappij zorgen voor maaltijden, drank,eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en communicatiefaciliteiten. Wanneer de vertraging 5 uur of meer bedraagt, moet de luchtvaartmaatschappij ook aanbieden je ticket terug te betalen (eventueel met een gratis terugvlucht naar uw oorspronkelijk vertrekpunt).
Indien deze rechten worden geweigerd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de luchtvaartmaatschappij.

Bagage

Wanneer je bagage tijden een vlucht van een EU-luchtvaartmaatschappij is vernietigd, beschadigd, verloren is gegaan of vertraging heeft opgelopen, kun je bij die maatschappij een schadeclaim tot 1800 euro (koersafhankelijk bedrag) indienen. Is de luchtvaartmaatschappij het niet eens met je claim, dan kun je naar de rechtbank stappen.
Schadeclaims met betrekking tot ingecheckte bagage moeten uiterlijk 7 dagen na de teruggave van de bagage worden ingediend; schadeclaims met betrekking tot bagage die vertraging heeft opgelopen, moeten uiterlijk 21 dagen na de teruggave van de bagage worden ingediend. Ook hier geldt dat je een claim kunt indienen bij de luchtvaartmaatschappij waarmee je een contract heeft gesloten of met de maatschappij die de vlucht uitvoert, indien het om twee verschillende maatschappijen gaat.

Pakketreizen

Naast de bovenvermelde rechten kan een vliegtuigpassagier ook een schadevergoeding van de touroperator eisen wanneer deze niet de diensten levert die de passagier in de EU heeft geboekt, ongeacht de bestemming. Een beroep op deze rechten is mogelijk wanneer de touroperator een van de vluchten in de pakketreis niet levert. Wanneer de touroperator nalaat een aanzienlijk deel van de geboekte pakketreis te leveren, moet de touroperator kosteloos bijstand verlenen en alternatieve voorzieningen treffen, inclusief reizen.


Bron: Europese Commissie